Extra Curricular x28Art Music PE Dyslexia Resource and Libraryx29

Extra Curricular (Art, Music, PE, Dyslexia, Resource and Library)

 Ms. Lindsey 

Ms. Winona Lindsey, MusicTeacher  

 

 

 

 

 

 

Ms. Kelsie Thibodeaux, Art Teacher

 

 

 

 

 

 

 Ms. Watkins 

 

Ms. Vicki Beaty, Para-Librarian

 

 

 

 

 

 

Mr. Ronald Coleman, PE

 

 

 

 

Mrs. Teri McGinnis, Dyslexia

 

 

 

 

Mrs. Danette Baltutis, Resource